Restauratie

Restauratie

Restauratie

Een van de meest waardevolle disciplines binnen ons bedrijf is het restaureren van monumentale panden. Zeker bij Rijksmonumenten zal er altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen het sober, doelmatig en technisch noodzakelijk treffen van maatregelen gericht op het maximaal behoud van de monumentale waarden én het duurzaam in stand houden van het gebouw als geheel én de wensen van de gebruiker/eigenaar.

Dit vereist een zeer specialistische kennis en een ruime ervaring. Onze expertise op verschillende terreinen komt hierbij dan volledig tot zijn recht. Niet alleen de vrij traditionele applicaties zoals gevelreiniging, gevelrestauratie en vochtregulerend pleisterwerk, maar ook de nieuwste technieken in de aanpak van vocht en het energetisch saneren van massieve muren worden daarbij ingezet.

Onze werkwijze is geënt op de beschikbare normbladen, zoals van de WTA, en jarenlange ervaring , die inmiddels de goedkeuring kan hebben van diverse belangenorganisaties (oa. Monumentenwacht Limburg, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Bisdom Roermond).

Kerken en monumenten

Dankzij onze ruime ervaring in de restauratie hebben wij reeds diverse kerken en monumentale panden voor zowel particuliere als professionele opdrachtgevers (zoals het bisdom, gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers) mogen restaureren. Dit zowel rechtstreeks voor de opdrachtgever maar ook in samenwerking met bouwkundige aannemers zoals Koninklijke Woudenberg, Koninklijke BAM, Laudy Bouw en Van Heur Bouw.

Scheurherstel in muren

Scheuren in uw muurwerk? Om de scheuren constructief te stabiliseren en de gevel te versterken en daarmee verdere schade te voorkomen, worden RVS spiraalankers aangebracht in de gevel. Wij zijn gecertificeerd applicateur van het gepatenteerde Thor Helical systeem spiraalankersysteem.

Projecten

Balkonrenovatie woning Maastricht

Het balkon van dit monumentale pand was door inwatering beschadigd. De betonconstructie is geheel gerepareerd, voorzien van een nieuwe afdichting en afgewerkt met een nieuw verfsysteem.

Na
Voor
Na
Voor

Balkonrenovatie woning Klimmen

Het balkon van deze woning vertoonde lekkages en moest dus voorzien worden van een nieuwe afdichting. Het balkon is afgedicht, voorzien van isolatie en tegels op een tegeldragersysteem.

Balkonrenovatie met coating Maastricht

Het betonnen balkon met trap aan de achterzijde van de woning was ernstig aangetast door “betonrot”. De gehele betonconstructie van zowel het balkon als de trap is gerepareerd conform CUR 118 en voorzien van een flexibel coatingsysteem. De onderzijde van het balkon is afgewerkt met een dampopen verfsysteem.

Na
Voor
Na
Voor

Coating parkeergarage Zuyderland

Voor het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen hebben wij in verschillende fases diverse vloeren van de parkeergarage voorzien van een nieuw coatingsysteem, waarbij tevens de aanwezige dilataties zijn aangepast en de belijning is aangepast.