Restauratie

Restauratie

Een van de meest waardevolle disciplines binnen ons bedrijf is het restaureren van monumentale panden. Zeker bij Rijksmonumenten zal er altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen het sober, doelmatig en technisch noodzakelijk treffen van maatregelen gericht op het maximaal behoud van de monumentale waarden én het duurzaam in stand houden van het gebouw als geheel én de wensen van de gebruiker/eigenaar.

Dit vereist een zeer specialistische kennis en een ruime ervaring. Onze expertise op verschillende terreinen komt hierbij dan volledig tot zijn recht. Niet alleen de vrij traditionele applicaties zoals gevelreiniging, gevelrestauratie en vochtregulerend pleisterwerk, maar ook de nieuwst technieken in de aanpak van vocht en het energetisch saneren van massieve muren worden daarbij ingezet.

Onze werkwijze is geënt op de beschikbare normbladen, zoals van de WTA, en jarenlange ervaring , die inmiddels de goedkeuring kan hebben van diverse belangenorganisaties (oa. Monumentenwacht Limburg, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Bisdom Roermond).