Restauratie

Bij de restauratie van veelal monumentale panden is zeer specialistische kennis vereist om het object duurzaam te behandelen. Onze expertise op verschillende terreinen, zoals gevelreiniging, gevelrestauratie,vochtbestrijding, gevelbescherming etc, wordt als één totaalpakket aangeboden, utieraard met respect voor het monument. 

Onze werkwijze is geënt op de beschikbare normbladen, zoals van de WTA, en jarenlange ervaring , die inmiddels de goedkeuring kan hebben van diverse belangenorganisaties (oa. Monumentenwacht Limburg, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Bisdom Roermond).