Schimmelproblemen

Schimmelproblemen

Schimmelproblemen

Condensatie en schimmelvorming ontstaat in de regel niet als gevolg van vochtbelasting vanuit de bouwconstructie maar als gevolg van een slechte vochthuishouding in de woning.

Veelal zijn deze problemen terug te leiden tot foutief stook- en ventilatiegedrag. Door het stoken en ventileren van een woning aan te passen  kan dit probleem vaak verholpen worden. Soms zullen hierbij aanvullende isolerende maatregelen of ventilatiesystemen noodzakelijk zijn.

Ter informatie kunt u hier de folder betreffende ventileren downloaden. Hierin is de uitleg betreffende correct stoken en ventileren weergegeven en staan enkele praktische tip om condensatie en schimmelvorming te voorkomen.