Energetisch saneren

Energetisch saneren

Energetisch saneren

Er is steeds meer aandacht voor het energetisch saneren van gebouwen middels isoleren. Dit kan zowel van buiten (buitengevelisolatie), in spouwconstructies (na-isoleren) maar ook van binnen (binnenisolatie of kruipruimte isolatie). Het plaatsen van voorzetwanden voor koude, eventueel vochtbelaste buitenmuren is hierbij echter absoluut uit den boze. Dit in verband met het risico op schimmel- en zwamvorming, schade aan houten constructiedelen (vloerdelen, balkkoppen, e.d.). Daarnaast wordt droging van buitengevels negatief beïnvloed, waardoor er bij de buitengevels kans op vorstschade kan ontstaan.

Om de mogelijkheden voor uw situatie te beoordelen zal altijd een van onze specialisten ter plaatse onderzoek moeten doen. Indien u hier interesse in heeft vragen wij u bijgaand contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Neem contact met ons op

Binnenisolatie

Bij veel monumentale panden is isolatie een probleem. Bedi Vochttechniek heeft daarvoor een oplossing gevonden. Het nieuwe binnenwandisolatie-systeem Remmers Power Protect ECO-systeem, een ecologisch verantwoord isolatieproduct, voor een efficiënte vochtregulering en dus ook voor een aangenaam binnenklimaat en een optimale bescherming tegen schimmelvorming. Het systeem is natuurlijk ook toepasbaar in gewone woningen en levert ook een besparing op de stookkosten omdat de verwarmde lucht beter in de ruimte wordt gehouden door de isolatie aan de warme zijde van de constructie waardoor er minder energie nodig is om een gerieflijk binnenklimaat te realiseren.

Kruipruimteisolatie

Vaker krijgen wij klachten over natte of vochtige kruipruimten onder woningen. Kruipruimten hoeven niet waterdicht te zijn volgens het Bouwbesluit maar een goed kruipruimteklimaat kan wel helpen om geuroverlast of de luchtvochtigheid in de woning te verlagen.

Wij passen hiervoor Drowa chips bodemisolatie toe eventueel in combinatie met het verbeteren van de kruipruimteventilatie. Deze Drowa chips maken de kruipruimte droger en warmer. De bodemisolatie in de vorm van Drowa-chips voorkomt opwarming van de koude bodem van de kruipruimte. Daardoor condenseert water uit de lucht op de bodem van de kruipruimte en niet tegen de onderzijde van de vloer. De relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte daalt. Een droge kruipruimte levert meer comfort op en is beter voor de gezondheid. Daarbij levert het aanbrengen van de Drowa-chips een besparing op de stookkosten.

Buitengevelisolatie

Buitengevelisolatie wordt steeds vaker toegepast om woningen energetisch te verduurzamen of om schade aan de originele gevelafwerking weg te werken. Door foutieve detailleringen treedt er echter vaak snel na applicatie van dergelijke systemen schade op aan de aangebrachte afwerkpleisters als gevolg van optrekkend vocht en inwatering ter plaatse van details.