Betonreparatie

Betonreparatie

Betonreparatie en betonbescherming

Betonreparatie – gecertificeerd conform BRL 3201-1 en BRL 3201-2

Het uitvoeren van betonreparaties is aan strikte eisen verbonden. Met het verkrijgen van het KOMO procescertificaat BRL 3201 deel 1 “het technisch repareren en beschermen van beton” èn BRL3201 deel 2 “het constructief repareren en versterken van beton“  heeft Bedi aangetoond voldoende in staat te zijn om bij voortduring het betonreparatieproces en het eindresultaat daarvan te waarborgen, zodanig dat voldaan wordt aan de in de beoordelingsrichtlijnen gestelde eisen.

Indien van opdrachtgeverszijde een visuele inspectie ontbreekt, zijn we goed in staat om een visuele inspectie (CUR aanbeveling 72) uit te voeren, eventueel aangevuld met verder specialistisch onderzoek (bv dekkingsmetingen, hechtsterkte, druksterkte). Dergelijke specialistische onderzoeken vinden altijd plaats onder supervisie van onze Betononderhoudskundige BV.

Het repareren van beton kan zowel handmatig of als spuitbeton (overeenkomstig CUR aanbeveling 118) en/of via specialistische instandhoudingstechnieken (overeenkomstig CUR-Aanbeveling 119), veelal door middel van injecteren, worden uitgevoerd.

Alle werkzaamheden worden uiteindelijk uitgevoerd door onze gecertificeerde betonreparateurs (niveau 2 en 3) met daartoe gecertificeerde producten, uiteraard conform KOMO procescertificaat BRL3201 deel 1 en BRL 3201 deel 2.

Bij het repareren van beton zijn in het algemeen een aantal stappen te onderscheiden:

  • ondergrondvoorbehandeling, zoals verwijderen van loszittende delen, reiniging en ontdoen van oude verflagen, coatings etc. en het aanbrengen van corrosie-bescherming op eventueel aanwezig wapeningsstaal;
  • het vullen van beschadigingen en gaten;
  • eventueel constructief herstel van de beschadigde oppervlakken;
  • eventueel d.m.v. injecteren of versterken door lamineren;
  • het egaliseren van de aanwezige beton-oppervlakken;
  • het aanbrengen van een oppervlakte-bescherming, naar gelang de situatie kan dit in de vorm van een hydrofoberende grondering, hydrofoberende impregnering, betoncoating of anderszins. Natuurlijk alles op de gewenste kleur en structuur af te werken.

Pebble Dashing

Als ander voorbeeld van betonbescherming treft u onderstaand een film aan van Pebble Dashing. Een conserveringstechniek waarbij het beton niet alleen duurzaam wordt beschermd maar waarmee tevens een zeer nette uitstraling van het oppervlak wordt verkregen