Optrekkend vochtbestrijding

Optrekkend vochtbestrijding

Optrekkend vochtbestrijding

De oplossing voor het optrekkend vocht kan op twee manieren worden geboden. Allereerst de traditionele methode door middel van het uitvoeren van een optrekkend vochtinjectie. Voor monumentale woningen stuit deze (niet reversibele) uitvoeringswijze in de praktijk op weerstand bij diverse organisaties (bisdom, monumentenzorg etc.). Daarnaast is deze oplossing vaak enorm kostbaar zodra alle muren van een woning tegen optrekkend vocht moeten worden beschermd. Inmiddels passen wij al bijna 20 jaar met veel succes Ecodry toe, een aanpak die zonder ingrepen in de constructie een duurzame oplossing biedt voor het bestrijden van optrekkend vocht.

Om de mogelijkheden voor uw situatie te beoordelen zal altijd een van onze specialisten ter plaatse onderzoek moeten doen. Indien u hier interesse in heeft vragen wij u bijgaand contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Neem contact met ons op

Ecodry

Om een duurzame oplossing te bieden tegen optrekkend vocht en het schadeproces te stoppen, dient het capillair vochttransport te worden geblokkeerd. Met de inzet van Ecodry wordt de capillaire stijgkracht teniet gedaan en de oppervlakte verdamping van het muurwerk vergroot. De succesvolle toepassing van dit systeem is toegelicht op onze website www.ecodry.nl. Op deze site vindt u ook diverse referentie-objecten.

Dit systeem wordt door middel van uitgebreide controlemetingen (eerste controle na 12 maanden, tweede controle na 2 tot 3 jaar) door ons, bij voorkeur in uw bijzijn, op de voet gevolgd. De meetresultaten worden in een meetprotocol vastgelegd.

Om de mogelijkheden voor uw situatie te beoordelen zal altijd een van onze specialisten ter plaatse onderzoek moeten doen. Indien u hier interesse in heeft vragen wij u bijgaand contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Download onze folder over Ecodry

Optrekkend vochtinjectie

Om het optrekkend vocht te bestrijden en het schadeproces te stoppen, dient het capillair vochttransport te worden geblokkeerd. Dit kan door middel van het uitvoeren van een optrekkend vochtinjectie hetgeen bij een gering aantal meters de meeste toegepaste methode is.

Om de mogelijkheden voor uw situatie te beoordelen zal altijd een van onze specialisten ter plaatse onderzoek moeten doen. Indien u hier interesse in heeft vragen wij u bijgaand contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Download onze folder over optrekkend vochtinjectie

Pleister vervangen

Om het optrekkend vocht te bestrijden en het schadeproces te stoppen, dient het capillair vochttransport te worden geblokkeerd. Dit kan door middel van het uitvoeren van een optrekkend vochtinjectie hetgeen bij een gering aantal meters de meeste toegepaste methode is.

Om de mogelijkheden voor uw situatie te beoordelen zal altijd een van onze specialisten ter plaatse onderzoek moeten doen. Indien u hier interesse in heeft vragen wij u bijgaand contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Download onze folder over pleister vervangen