Gevelreiniging

Gevelreiniging

Gevelreiniging

Vervuilde oppervlakken kunnen gereinigd worden middels straaltechniek. Hierbij dient erop gelet te worden dat het te reinigen oppervlak niet te zeer beschadigd raakt. De reinigingsdruk en straalmethode zal dus aangepast moeten worden op de ondergrond en het gewenste eindresultaat.