Partnerschap

Wij treden graag op als partner van uw bedrijf. Samen met u toewerken naar duurzame oplossingen binnen de disciplines vochtbestrijding, betonreparatie of restauratie van monumentale panden.

Of het nu gaat om het ontwikkelen en/of bouw van nieuwbouwobjecten of dat het gaat om het oplossen van een ontstaan probleem in een bestaand object.


Uw voordelen:

  • Reductie aan faalkosten door vroegtijdige samenwerking en kennisdeling;
  • Verantwoordelijkheid met betrekking tot garantie nemen wij graag van u over, alles gebaseerd op het leveren van kwaliteit;
  • Transparante en duidelijke advisering met kostenopgave vooraf;
  • Inbreng van onze actuele kennis van bouwproducten en technische (innovatieve) oplossingen, voortkomende uit onze jarenlange ervaring en hele specifieke expertise


Lezingen en workshops

Al jaren staan de budgetten en marges in de bouwsector onder druk. Een euro kan slechts één keer uitgegeven worden. Desondanks prevaleert te vaak in beginsel de goedkoopste oplossing.

Door middel van lezingen en workshops laten wij u zien wat wij zoal in de dagelijkse praktijk tegenkomen aan problemen, veelal door verkeerde keuzes van materialen, foutieve uitvoeringswijze of onvoldoende duurzaam doordachte afwegingen.

 

Metingen met rapportage