Bedi Dry

In het kelderbereik van de woning is er de problematiek van condensatie. Condensatie treedt op zodra de dauwpunttemperatuur wordt bereikt. Het bereiken van de dauwpunttemperatuur hangt af van de hoogten van de relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en oppervlaktetemperatuur.

Het ventileren van een kelder is zeer complex. Vaak wordt bij een hoge vochtbelasting in een kelder getracht door middel van het ventileren van de kelder , de vochtbelasting te verlagen. Echter zodra de buitenlucht meer vocht (absolute luchtvochtigheid) bevat dan de lucht in de kelder, wordt mede als gevolg van het hygroscopisch gedrag van de zouten en het condenseren van de vochtbelaste lucht op de koude kelderwanden/vloer, de kelder juist bevochtigd. Met andere woorden het ‘traditioneel’ middels een mechanische of natuurlijke ventilatie ‘rondpompen’ van lucht, werkt dus averechts en maakt uw kelder vochtig.

Hoe dan wel? Dit kan met de inzet van een dauwpunt gestuurd ventilatiesysteem. Het systeem is uitgerust met sensoren, die permanent de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zowel in de kelder als buiten meten. Daarmee meet het systeem permanent de klimatologische omstandigheden zowel buiten als binnen. Op basis van gemeten waarden voor de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid wordt automatisch de absolute luchtvochtigheid bepaald. Het ventileren van de kelder is alleen dan zinvol zodra de absolute luchtvochtigheid buiten beduidend lager is dan binnen. Bij een dauwpuntverschil van bijvoorbeeld 5ºC (dauwpuntverschil is instelbaar) worden in het gunstigste geval ca. 10 gram water per m³ lucht getransporteerd. Daarmee wordt duidelijk dat er een grote hoeveelheid droge (lucht met een lagere absolute luchtvochtigheid) nodig is om een vochtige kelder qua hygroscopische vochtbelasting te verlagen.

Uiteraard zal de ventilatie niet in werking treden zodra de absolute luchtvochtigheid buiten te hoog is.

Het sensor gestuurd ventilatie systeem Bedi Dry zorgt ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid in de kelder wordt gereduceerd. Door middel van metingen met een binnen en een buiten sensor worden ventilatoren aangestuurd. Een intelligente regeling zorgt voor een juiste gebalanceerde regeling op basis van absolute vochtigheid.

Zie ook de site van onze leverancier Schwille.

De regelunit