Schimmelbestrijding

Schimmelbestrijding

Voldoende vocht in combinatie met organisch materiaal, zuurstof en een temperatuur van 15 tot 20 graden Celsius zijn de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van schimmels. Omdat de laatste drie factoren in iedere woning aanwezig zijn, is de aanwezigheid van vocht de doorslaggevende factor bij het wel of niet ontstaan van schimmels.

Thermische bruggen (koude bruggen) en hygroscopische materialen vormen de plaatsen met de grootste kans op condensatie en dus de hoogste kans op schimmelvorming. In het oplossen van het schimmelprobleem zal de oorzaak van het ontstaan van vocht moeten worden weggenomen.

De oplossingen zijn velerlei, zoals bijvoorbeeld het isoleren van de thermische bruggen, tegengaan van vochtdoorslag door hydrofoberen en/of aanbrengen van deugdelijke indekking, het aanbrengen van een gestuurde kelderventilatie of een hoog efficiënte ventilatie met warmteterugwinning. 

Schimmelonderzoek:

Niet altijd zijn schimmels duidelijk herkenbaar. Vaak zijn er lichamelijke klachten die mogelijk het gevolg zijn van een verhoogde schimmelbelasting. Door het nemen van luchtmonsters en aansluitend laboratorium onderzoek van de luchtmonsters, kunnen wij de binnenlucht beoordelen op een eventueel verhoogde schimmelbelasting. Dit geeft uitsluitsel over eventuele (nog niet zichtbare) schimmelproblemen. Na het treffen van de nodige veelal bouwkundige maatregelen, kan tot slot de binnenlucht worden gereinigd van schimmelsporen, zodat weer een gezond leefklimaat ontstaat.