Injecteren

Het injecteren is aan strikte eisen verbonden. Met het verkrijgen van het KOMO procescertificaat BRL 3201 deel 1 “het technisch repareren en beschermen van beton” én BRL3201 deel 2 “het constructief repareren en versterken van beton“  heeft Bedi aangetoond voldoende in staat te zijn om bij voortduring het injecteren en het eindresultaat daarvan te waarborgen, zodanig dat voldaan wordt aan de in de beoordelingsrichtlijnen gestelde eisen.

Injecteren kan vanuit verschillende toepassingen plaatsvinden, te weten:

-     optrekkend vocht te bestrijden;

-     constructieve en/of afdichtende reparaties aan betonconstructies uit te voeren;

-     holle ruimten in constructies op te vullen;

-     afdichting van constructie onderdelen te realiseren. 

Voor het injecteren wordt gebruik gemaakt van de modernste pompentechnieken en met diverse materialen, zoals speciale gels, microcement, polyurethaan- en epoxyharsen.

Alle werkzaamheden worden uiteindelijk uitgevoerd door onze gecertificeerde betonreparateurs (niveau 2 en 3) met daartoe gecertificeerde producten, uiteraard conform KOMO procescertificaat BRL3201 deel 1 en BRL 3201 deel 2.

 

Injecteren - Holklinkende vloeren