Betonreparatie en betonbescherming

Betonreparatie – gecertificeerd conform BRL 3201-1 en BRL 3201-2

Het uitvoeren van betonreparaties is aan strikte eisen verbonden. Met het verkrijgen van het KOMO procescertificaat BRL 3201 deel 1 “het technisch repareren en beschermen van beton” èn BRL3201 deel 2 “het constructief repareren en versterken van beton“  heeft Bedi aangetoond voldoende in staat te zijn om bij voortduring het betonreparatieproces en het eindresultaat daarvan te waarborgen, zodanig dat voldaan wordt aan de in de beoordelingsrichtlijnen gestelde eisen.

Indien van opdrachtgeverszijde een visuele inspectie ontbreekt, zijn we goed in staat om een visuele inspectie (CUR aanbeveling 72) uit te voeren, eventueel aangevuld met verder specialistisch onderzoek (bv dekkingsmetingen, hechtsterkte, druksterkte). Dergelijke specialistische onderzoeken vinden altijd plaats onder supervisie van onze Betononderhoudskundige BV.

Het repareren van beton kan zowel handmatig of als spuitbeton (overeenkomstig CUR aanbeveling 118) en/of via specialistische instandhoudingstechnieken (overeenkomstig CUR-Aanbeveling 119), veelal door middel van injecteren, worden uitgevoerd.

Alle werkzaamheden worden uiteindelijk uitgevoerd door onze gecertificeerde betonreparateurs (niveau 2 en 3) met daartoe gecertificeerde producten, uiteraard conform KOMO procescertificaat BRL3201 deel 1 en BRL 3201 deel 2.

Bij het repareren van beton zijn in het algemeen een aantal stappen te onderscheiden:

  • ondergrondvoorbehandeling, zoals verwijderen van loszittende delen, reiniging en ontdoen van oude verflagen, coatings etc. en het aanbrengen van corrosie-bescherming op eventueel aanwezig wapeningsstaal;
  • het vullen van beschadigingen en gaten;
  • eventueel constructief herstel van de beschadigde oppervlakken;
  • eventueel d.m.v. injecteren of versterken door lamineren;
  • het egaliseren van de aanwezige beton-oppervlakken;
  • het aanbrengen van een oppervlakte-bescherming, naar gelang de situatie kan dit in de vorm van een hydrofoberende grondering, hydrofoberende impregnering, betoncoating of anderszins. Natuurlijk alles op de gewenste kleur en structuur af te werken.

Betonbescherming (coating)

Coatingssystemen worden ingezet voor veel verschillende toepassingen. Van extreem zwaar belaste parkeergarages tot balkon- en galerijvloeren.

Bij de keuze voor een type coatingssysteem zijn de omstandigheden waaraan het systeem wordt blootgesteld bepalend. Door de dagelijkse blootstellingen aan bijv. thermische, chemische en mechanische belastingen worden parkeergarages en de parkeerdekken zwaar belast, slijten en worden op den duur aangetast of beschadigd. De belastingen ontstaan o.a. door het naar binnen rijden van water en in de winter met dooizout. Bovendien verhogen auto’s de concentratie CO₂ extreem door uitlaatgassen. Verder leidt het berijden van de betonvloeren tot lichte bewegingen met als resultaat fijne scheurvorming. Hierdoor kunnen schadelijke stoffen makkelijker indringen en het betonijzer en beton aantasten en beschadigen.

Met het aanbrengen van de coatingssystemen ontstaat niet alleen esthetische een nette eindafwerking maar wordt de constructie duurzaam beschermd. Daarom werken we niet alleen met gecertificeerde producten, maar ondersteunen wij u ook met onderzoek en advies voor het in stand houden en onderhoud, zodat het concept een duurzame oplossing biedt voor alle niveaus.

Het vernieuwen van de coating is vaak ook het moment om voegovergangen aan te pakken. Hiervoor maken wij gebruik van de Floorbridge voegprofielen, waarmee in alle omstandigheden een geleidelijke voegovergang wordt gerealiseerd. 

Als ander voorbeeld van betonbescherming treft u onderstaand een film aan van Pebble Dashing. Een conserveringstechniek waarbij het beton niet alleen duurzaam wordt beschermd maar waarmee tevens een zeer nette uitstraling van het oppervlak wordt verkregen.

Pebble Dashing