Betonreparatie

Betonconstructies kunnen door kwaliteitsverlies achteruit gaan. De oorzaken zijn zeer divers.

Om de juiste maatregelen te treffen om dit kwaliteitsverlies te voorkomen en zelfs te herstellen moet allereerst de oorzaak worden vastgesteld.

Door ons wordt dan ook altijd vooraf een visuele inspectie uitgevoerd, eventueel aangevuld met verder specialistisch onderzoek (bv dekkingsmetingen, hechtsterkte, druksterkte). Dergelijke specialistische onderzoeken vinden altijd plaats onder supervisie van onze Betononderhoudskundige BV.

Het repareren van beton kan zowel handmatig of als spuitbeton (overeenkomstig CUR aanbeveling 118) en/of via specialistische instandhoudingstechnieken (overeenkomstig CUR-Aanbeveling 119), veelal door middel van injecteren, worden uitgevoerd.

Alle werkzaamheden worden uiteindelijk uitgevoerd door onze gecertificeerde betonreparateurs (niveau 2 en 3) met daartoe gecertificeerde producten.

Bij het repareren van beton zijn in het algemeen een aantal stappen te onderscheiden:

  • ondergrondvoorbehandeling, zoals verwijderen van loszittende delen, reiniging en ontdoen van oude verflagen, coatings etc. en het aanbrengen van corrosie-bescherming op eventueel aanwezig wapeningsstaal;
  • het vullen van beschadigingen en gaten;
  • eventueel constructief herstel van de beschadigde oppervlakken, eventueel d.m.v. injecteren of versterken door lamineren;
  • het egaliseren van de aanwezige beton-oppervlakken;
  • het aanbrengen van een oppervlakte-bescherming, naar gelang de situatie kan dit in de vorm van een hydrofoberende grondering, hydrofoberende impregnering, betoncoating of anderszins. Natuurlijk alles op de gewenste kleur en structuur af te werken.

Als voorbeeld treft u onderstaand een film aan van Pebble Dashing. Een conserveringstechniek waarbij het beton niet alleen duurzaam wordt beschermd maar tevens een zeer nette uitstraling van het oppervlak wordt verkregen.

Pebble Dashing